Риболов на Власини

ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА ВЛАСИНА (СОСР ВЛАСИНА)

Основана 1954. Године
ЧЛАНСТВО: Преко 200 чланова у свим категоријама
Пионири и пионирке
Јуниори и јуниорке
Жене
Сениори
Ветерани

ДЕЛАТНОСТ

Дистрибуира дозволе за рекреативни риболов (годишње, вишедневне и дневне)
Предузима све потребне мере за организовање рекреативног и спортског риболова, заштиту риболовних вода, очувању рибљег фонда.
Активно учествује у организацији манифестација од значаја (Вински бал, риболовачки дани)
Организује излете за риболовце на другим локалитетима у Србији (Бованско језеро, Власинско језеро и сл)
Редовно и објективно информише спортске и рекреативне риболовце о актуелним проблемима и мерама за њихово решавање.

РИБОЛОВНЕ ВОДЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

СЛИВ РЕКЕ ВЛАСИНЕ је изузетно важно подручје са аспекта биодиверзитета,водоснабдевања, риболова, рекреације и туризма.
Укупна површина слива је око 830 км2.
Дужина тока је 71 км.
Најважније притоке: Градска река, тегошничка река, Лужница, Пуста река и Бистричка река.
Заступљене рибље врсте: поточна пастрмка, поточна пастрмка, поточна мрена, речна мрена, улија, двопруга уклија, кркуша, клен, скобаљ, бркица, вијун.
Стајаћи водени екосистеми типа бара
Локалитети у атару села Прилепац (непосредно поред Јужне Мораве)
Заступљене рибље врсте караш, уклија, штука, цверглан, жутоокабодорка, сунчаница.

Козарачка река
Риболовно интересантна на локалитетима села Градиште, село Дадинце и село Козаре. Заступљене рибље врсте: поточнапастмка, поточнамрена, двопругауклија.

Контакт: Спомен парк бб, 16 210 Власотинце; ТЕЛ: 016/871-107; E-mail: vlasotince@lu.rs www.vlasotince.lu.rs