Nazad na vrh

Lov

  /  Šta raditi   /  Lov

 

Lovni tuzizam – predstavlja jedan od najprofitabilnijih vidova turizma. S obzirom na to da opština Vlasotince raspolaže povoljnim stanišnim uslovima za razvoj interesantnih lovnih vrsta i dobrim lovnim fondom, lovni turizam je zastupljen ali ne u velikoj meri. Na području opštine je lovište „Lužnica“ ukupne površine 307,93 km2, dok je lovno produktivna površina 254,54 km2. Lovišem gazduje lovački savez Srbije preko lovačkog udruženja „Bogiša Popović – Giša“ iz Vlasotinca. Matični fond gajenih vrsta divljači čine: srna, divlja svinja, zec, fazan, poljska jarebica.

LOVAČKO UDRUŽENjE” BOGIŠA POPOVIĆ GIŠA” VLASOTINCE

Spomen park bb, 16210 Vlasotince tel 016 871-107 mejl vlasotince@lu.rs
LU ”Bogiša Popović Giša” je osnovano 1906. godine i upravlja lovištem Lužnica na površini od 30.793 ha, sa lovnom površinom od 25.454 ha.
U lovne površine spadaju površine pod šumama, šumskim zemljištem, livadama i pašnjacima, voćnacima i vinogradima.
Lovište raspolaže sa 2 Lovačka doma (sa 20 kreveta, strujom i vodom) , stabilnim i privremenim čekama, hranilištima i rezervatom divljači u centralnom delu.
Lovište je podeljeno na 15 sekcija, ima stručnu službu i četiri licencirana čuvara.
Broj aktivnih lovaca je 518.

LOVNA DIVLjAČ

Gajena divljač: srna, divlja svinja, zec, fazan, poljska jerebica.
Ostala divljač: vuk, šakal, lisica, divlja mačka i kunabelica.

 

TELL ME MORE

Make a splash with WaveRide, designed for everyone passionate about all things surfing.

Follow Us: